โปรแกรมเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) ของ Repete สำหรับการผลิตอาหารสัตว์Date Created: 20/01/2020

Category:

Resource Type:

Show All

เนื่องด้วยประโยชน์ของ OEE จึงเป็นที่รู้จักในหลายอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทสำคัญในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ช่วยในการกำจัดปัญหาการผลิตล่าช้าที่จุดปัญหาคอขวด และช่วยให้เจ้าของโรงงานตัดสินใจเลือกลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนี่เป็นแค่ตัวอย่างไม่กี่ข้อเท่านั้น มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับ OEE ที่หน้าเว็บไซต์ ดังนั้นเราจะไม่พูดซ้ำในเรื่องนี้กันในตอนนี้
แต่การผลิตอาหารสัตว์นั้นไม่เหมือนกันกับการผลิตเครื่องมือขนาดเล็ก การผลิตอาหารสัตว์ ต้องมีการแมปกับ OEE ด้วยวิธีการพิเศษเพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องของผลลัพธ์ OEE มีเพียงแค่ ระบบควบคุมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เท่านั้นที่สามารถให้สามารถให้ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำและมีประโยชน์  ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

OEE ในการผลิตชิ้นเครื่องมือขนาดเล็กแตกต่างกับการผลิตอาหารสัตว์อย่างไร

ในการผลิตเครื่องมือขนาดเล็ก เราสามารถกำกับดูแลแท็กต่างๆสำหรับ PLC ได้ และหากสายพานลำเลียงส่วนกลางทำงานอยู่ ก็สามารถสรุปได้ว่าสายการผลิตกำลังทำงานอยู่จนกว่าสายพานจะหยุด สายพานจะหยุด จากสาเหตุปัญหาในสายการผลิตหรือไม่ก็เสร็จสิ้นการผลิตที่กำหนดไว้ในช่วงนั้นแล้ว ในการผลิตเครื่องมือขนาดเล็ก สายการผลิตมักจะมีความคงที่และจะเดินเครื่องเป็นเวลานานในการผลิตเครื่องมือเดียวกัน การผลิตอาหารสัตว์นั้นแตกต่างออกไปเพราะ มีสูตรอาหารที่แตกต่างกัน ที่ต้องมีความหลากหลายในการผลิต เพิ่มความยากเมื่อต้องผลิตในกะเดียวกันเพื่อการสอบกลับได้ตามมาตรฐานการผลิตอาหาร ด้วยเหตุนี้ OEE สำหรับการผลิตเครื่องมือขนาดเล็กจึงไม่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตอาหารสัตว์ เป้าหมายของการใช้ระบบควบคุมคือการทำงานเป็นปริมาณมากที่สุดเท่าที่ทำได้ควบคู่กันไป ในขั้นตอนที่มากที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ นอกจากนี้ โรงงานยังประกอบด้วยส่วนการดำเนินงานที่แตกต่างกัน หลายส่วนหลายโปรเซสมารวมกัน โดยแต่ละกระบวนการจะผลิตส่วนประกอบที่นำมารวมกันเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย ผลิตภัณฑ์สุดท้ายอาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะเสร็จสิ้น ด้วยเหตุผลนี้และเหตุผลอื่นๆ การผลิตอาหารสัตว์จำต้องอาศัยการแมปรูปแบบพิเศษของผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ออกมาเป็นผลลัพธ์ ฟังก์ชัน OEE จึงจำเป็นเพื่อการสร้างข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลได้อย่างแม่นยำ

OEE มีประโยชน์อย่างไรสำหรับการผลิตอาหารสัตว์

OEE เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินการทำงานของโรงงานได้ถ้ามีการนำมาใช้อย่างเหมาะสม แต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ระบบนั้นต้องสนับสนุนความสามารถในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง OEE ของโรงงานหนึ่งกับอีกโรงงานหนึ่ง นี่เป็นจุดที่ การนำ OEE มาใช้โดย Repete  เริ่มเข้ามามีบทบาท โดยใช้องค์ประกอบมาตรฐาน Repete สามารถรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการสนับสนุนการทำงานของ OEE ทั่วทุกโรงงานในองค์กร
สิ่งนี้ให้ประโยชน์หลายอย่างนอกเหนือจากที่พูดถึงก่อนหน้า ขณะที่เราให้ข้อมูล OEE ที่แม่นยำสำหรับโรงงานหนึ่งโรงงาน และเรายังให้การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลของทุกโรงงาน
โซลูชันที่ออกแบบมารวมกันโดยเฉพาะนั้น ไม่เพียงแต่จับเอาผลลัพธ์ของส่วนการดำเนินงานทั้งหมดในโรงงานเท่านั้น แต่ยังเป็นโซลูชันที่ดีเยี่ยมสำหรับการสร้างรายงานเฉพาะกิจทุกประเภทของทุกโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้ฐานข้อมูลเฉพาะทาง SQL แบบเปิดของเรา

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเอา OEE ของเราไปใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์

หากคุณยังไม่ได้ใช้บริการของเรา โปรดขอ ตัวแทนฝ่ายขายของ Repete  เพื่อช่วยคุณในการสร้างความเข้าใจว่าการนำเอา OEE ของ Repete ไปใช้จะช่วยในการปฏิบัติงานของคุณได้อย่างไร.

|

Show All | 

 

แหล่งข้อมูล

 

เอกสารประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE)

เอกสารนี้ระบุถึงประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญหาทั่วไปในการผลิตอาหารสัตว์

eBook นี้ระบุถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างที่ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์พบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอาหารสัตว์

eBook นี้กล่าวถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติเป็นประโยชน์ต่อผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

 

 

 

Download the free Repete Guide to Feed Mill Automation now.

How Effective Feed Mill Automation Benefits Operators & Plant Managers
There is no message to display. Please add one.