โปรแกรมเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) ของ Repete สำหรับการผลิตอาหารสัตว์

ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับโรงงาน: Repete + HyLife
August 24, 2020

OEE เป็นที่รู้จักในหลายอุตสาหกรรมในด้านประโยชน์ มีบทบาทสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานช่วยระบุปัญหาคอขวดและช่วยให้เจ้าของโรงสีตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นเพียงแค่ตั้งชื่อบางสิ่ง มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับ OEE บนเว็บดังนั้นเราจะไม่ตรวจสอบที่นี่

There is no message to display. Please add one.