โปรแกรมอัปเดตอย่างต่อเนื่อง FLX


ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ไม่พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วจะทำให้คุณต้องพบกับการเปลี่ยนระบบการอัพเกรดระบบที่มีราคาแพง
การป้องกันการใช้ง่ายเงินจำนวนมากกับการเปลี่ยนระบบการอัพเกรดระบบที่มี ราคาแพง เหล่านี้ โดยใช้ โปรแกรมอัปเดตอย่างต่อเนื่อง FLX ของ Repete โปรแกรมแบบรายปีนี้จะรักษาระบบของคุณให้อยู่ในระดับเหมือนใหม่ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในทุกปีตราบเท่าที่คุณยังคงมีเข้าร่วมโปรแกรม
สิทธิประโยชน์ของการอัปเดตประจำปี:

  • ขจัดการใช้จ่ายเงินทุนจำนวนมาก
  • ปรับปรุงการอัปเดตที่จำเป็นให้มีประสิทธิภาพขึ้น
  • กำจัดความล้าสมัยออกไป
  • กระจายการปรับปรุงและความก้าวหน้าระดับของอุปกรณ์ไปยังทุกระบบ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
  • รับระบบใหม่ที่ทดสอบอย่างละเอียด
  • ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต

 

แหล่งข้อมูล

 

เอกสารประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE)

เอกสารนี้ระบุถึงประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญหาทั่วไปในการผลิตอาหารสัตว์

eBook นี้ระบุถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างที่ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์พบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอาหารสัตว์

eBook นี้กล่าวถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติเป็นประโยชน์ต่อผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์

เรียนรู้เพิ่มเติม