ใน eBook ฟรี ที่ให้ดาวน์โหลดนี้กล่าวถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติในโรงงานอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงงาน ดังนี้


ดาวน์โหลด eBook ฟรีเพื่อเรียนรู้วิธีที่ระบบอัตโนมัติในโรงงานอาหารสัตว์ทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ทำให้โรงงานกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วหากมีปัญหาเกิดขึ้น
 • ลดต้นทุนแรงงาน
 • ปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารสัตว์
 • ปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
 • เพิ่มผลผลิต
 • ลดปริมาณการทำงานซ้ำและของเสีย
 • เปิดใช้งานการผลิตอาหารสัตว์ข้ามสายพันธุ์
 • เปิดใช้งานการรวมระบบธุรกิจของ ERP และระบบอัตโนมัติ
 • เตรียมผู้จัดการโรงงานสำหรับวันที่ผู้ควบคุมของคุณเกษียณ
 • ปรับปรุงการบริการสำหรับคำสั่งซื้ออาหารสัตว์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน