คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งหรือ Internet-of-Things (IoT) ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์Date Created: 20/01/2020

Category: Internet-of-Things (IoT)

Resource Type:

Show All

  • สามารถ “เชื่อมต่อ”ส่วนไหนของโรงงานได้บ้าง

ในระดับของอุปกรณ์:หลากหลายอุปกรณ์ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมเทคโนโลยี “อัจฉริยะ” ที่ล้ำหน้ามากกว่า และกำลังเปลี่ยนจากระบบเชื่อมออกเชื่อมเข้าหรือ IO มาเป็นอีเทอร์เน็ต เครื่องแปลงความถี่หรือ VFD เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ อุปกรณ์ที่ก่อนหน้านั้นทำงานแบบ IO อย่างเดียวกำลังเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่มีความอัจฉริยะมากขึ้นที่ช่วยให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์กำลังผลักดันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชุดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันซึ่งสามารถต่อและทำงานประสานกับระบบที่ใหญ่กว่าได้ สิ่งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่ผู้ให้บริการนั้นยังคงสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้จำนวนมากและระบบควบคุมประสานงานได้ใช้ด้วย โดยไม่มีผลเสียแบบที่อาจเกิดขึ้นหากเป็นการวางระบบเป็นหย่อมๆ ไม่ครบวงจรแล้วมาต่อกันภายหลัง
ในระดับระบบควบคุม: ระบบควบคุมเป็นที่เก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลที่สามารถนำไปใช้ตอบสนองความต้องการที่มากมายหลากหลาย อย่างเช่นการสั่งการให้เกิดทำให้คำสั่งซื้อ การสร้างเส้นทางคำสั่งซื้อ และสูตรต่างๆ ไปที่โรงงานเพื่อการผลิตโดยอัตโนมัติ และอีกมากมาย การจัดการสินค้าคงคลังและการประสานงานก็เช่นกัน รวมถึง OEE, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัยของอาหาร และการปฏิบัติตามและการตรวจสอบคุณภาพ พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขณะนี้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบความแตกต่างของการทำงาน ประสิทธิผล อัตราการล้มเหลว ดาวไทม์ และมุมมองอื่นในการปฏิบัติงานของโรงงานทั้งองค์กรให้กับบริษัทที่มีหน่วยการผลิตหลายแห่ง
ในระดับองค์กร: ความสามารถที่จะจัดหาซัพพลายเออร์ ผู้รับคำสั่งซื้อ ผู้จัดการสินค้าคงคลัง ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการโรงงาน มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ผู้รับคำสั่งซื้อและการรายงานเว็บไซต์สามารถรายงานได้ว่าตอนนี้สถานะคำสั่งซื้ออยู่ที่กระบวนการใด การรู้ว่าสินค้าอยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้วจะช่วยป้องกันการยกเลิกคำสั่งซื้อในนาทีสุดท้ายได้ ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการสามารถควบคุมดูแลการทำงานของโรงงานจากทางไกลได้และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เมื่อมีเหตุขัดข้องในการผลิตได้โดยไม่ต้องไปถึงที่โรงงานอย่างทันทีทันใด

  • ข้อมูลแบบเรียลไทม์นั้นมีผลดีอะไรต่อโรงงาน

สำหรับ OEE แล้ว เรื่องนี้สำคัญมาก ส่วนหนึ่งของ OEE คือการดูแลการทำงานโดยเปรียบเทียบผลผลิตจริงกับผลผลิตที่คาดหมายไว้ตลอดเวลา เรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีข้อมูลแบบทันทีตามเวลาจริง ผู้รับคำสั่งซื้อต้องทราบก่อนว่ามีการผลิตสินค้าแล้วหรือยังก่อนยอมให้ลูกค้ายกเลิก
รายการสินค้าคงคลังต้องมีความแม่นยำ และต้องแจ้งผู้จัดการถึงความต้องการในการผลิตหรือลงคำสั่งซื้อผลิตแบบอัตโนมัติตามเวลาจริงเมื่อระบบแจ้งว่าสินค้ากำลังจะขาด ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการต้องได้รับการแจ้งทันทีเมื่อมีโรงงานต้องหยุดทำงานหรือมีผลกระทบต่ออัตราการผลิตเท่าใด ข้อมูลแบบเรียลไทม์นั้นจะช่วยผู้ให้บริหารได้รับทราบข้อมูลก่อนส่งสินค้าออกไป หากสินค้านั้นไม่ตรงตามมาตรฐานด้านคุณภาพซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ

  • ขั้นตอนแรกที่โรงงานต้องทำเพื่อเริ่มเก็บข้อมูลคืออะไร

ขั้นตอนที่ 1:ให้บริษัทด้านระบบควบคุมที่เข้าใจกระบวนการต่างๆ อย่างลึกซึ้งเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเช่น Repete.
ขั้นตอนที่ 2: ใช้บริษัทนั้นในการระบุข้อกำหนดเพื่อการใช้ข้อมูลทั้งหมดเท่าที่ทราบ
ขั้นตอนที่ 3: ให้บริษัทนั้นช่วยจัดทำแผนข้อมูลที่ครอบคลุมข้อเรียกร้องต่างๆ รวมถึงกรณีที่เคยเกิดขึ้นที่บริษัทอาจไม่เคยรู้มาก่อน
ขั้นตอนที่ 4: ทำงานร่วมกับฝ่าย IT ของบริษัทหรือหาผู้เชี่ยวชาญด้าน IT มาช่วยสร้างระบบ IT ที่จำเป็นในการ เก็บข้อมูล.
ขั้นตอนที่ 5: ใช้บริษัทด้านระบบควบคุมสร้างข้อมูลที่ใช้งานได้และตัวเลือกต่างๆ ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องมีการจัดเก็บ ในปัจจุบันนี้ ระบบควบคุมส่วนใหญ่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ แต่ต้องมีการพิจารณาถึงความต้องการและความท้าทายของลูกค้าเมื่อสร้างชุดข้อมูลสุดท้ายที่ต้องมีการจัดเก็บ
ขั้นตอนที่ 6: พัฒนากลยุทธ์สำหรับการคัดสรรเครื่องมือทำงานโดยอ้างอิงจากความต้องการของข้อมูลที่รวบรวมมา
ขั้นตอนที่ 7: สร้างลักษณะของความต้องการข้อมูลทั้งหมด แบบเรียลไทม์ และให้ฝ่าย IT ยืนยันความสามารถในการรองรับความต้องการด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่หรือในกรณีที่ต้องโครงสร้างใหม่
ขั้นตอนที่ 8: ข้อมูลต้องมีการจัดเก็บเป็นรูปแบบชุดข้อมูลที่เป็นระเบียบ สามารถนำไปใช้ได้ในหลายกรณีนอกเหนือจากกรณีตั้งต้นที่มีการร้องขอข้อมูลนั้น เช่น การรายงานข้อมูลเฉพาะกิจสำหรับการขุดค้นข้อมูลแบบไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือวางแผนมาก่อน
ขั้นตอนที่ 9: สรุปสั้นๆ ก็คือ ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบกาณ์มีส่วนร่วมเสมอ.

  • สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อผลกำไรของโรงงาน

สิ่งนี้อาจส่งผลอย่างมาก ในกรณีที่มีการนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ มักจะนำไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มมากขึ้น การระบุปัญหาได้รวดเร็วขึ้น และหลีกเลี่ยงการร้องเรียนด้านความปลอดภัยของอาหารอีกด้วย อัตราการผลิตที่คาดการณ์ได้แม่นยำมากขึ้นเป็นประโยชน์อีกอย่างที่ได้จากการเชื่อมต่อด้านข้อมูล ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทและแตกต่างกันไปตามการนำไปใช้งาน แต่สามารถช่วยเพิ่มผลกำไรหรือป้องกันการสูญเสียได้ ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นกว่า 10% เป็นเรื่องปกติและสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกมาก โดยขึ้นอยู่กับว่าสามารถจัดระบบข้อมูลได้ดีแค่ไหน ซึ่งจะสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียได้อย่างมาก แต่ก็ยากที่จะวัดปริมาณ มีกรณีหนึ่ง สิ่งนี้ได้ช่วยป้องกันไม่ให้ส่งออกอาหารสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพออกไปอย่างน้อยหนึ่งโหลดต่อเดือน ในทุกกรณี จะมีการคืนทุนภายในเวลาที่สมเหตุสมผล การวิเคราะห์นี้สามารถคำนวณออกมาก่อนที่คุณจะนำไปใช้ได้

  • จะมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใด

วิธีการที่เหมาะกว่าในการพิจารณาปัญหานี้คือต้องดูที่ผู้ใช้ข้อมูล ที่มีจำนวนมาก การนำเสนอไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป แต่สิ่งสำคัญคือผู้ใช้ข้อมูลจะนำไปใช้ได้อย่างไร ด้วยการมาถึงของ XML และระบบการแมป เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ตัวอย่างสั้นๆ ของผู้ใช้ข้อมูลเช่น ระบบ OEE, ระบบการบำรุงรักษา, ระบบ ERP (และส่วนประกอบย่อยทั้งหมด เช่น สินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ การปรับ ใบสั่งซื้อ การขนส่งสินค้า ฯลฯ), พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง, ระบบการรายงานเฉพาะกิจ และอีกมากมายนับไม่ถ้วน

  • สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลใดได้บ้าง

หากต้องตอบทั้งหมดคงจะเยอะมาก จึงขอยกตัวอย่างสั้นๆ ที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมนี้ เช่น ข้อมูลการผลิต ซึ่งรวมถึงเวลาของการผลิตทั้งหมด เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิต ผลลัพธ์ที่ได้จากการผลิต ซึ่งรวมถึงค่าผันแปรที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต อุปกรณ์แต่ละชิ้นถูกใช้บ่อยแค่ไหนในการทำงานแต่ละรอบเพื่อการผลิต มีการใช้งานอุปกรณ์ภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้โรงงานต้องหยุดทำงาน หยุดนานแค่ไหน ใครเป็นผู้ควบคุมโรงงานในช่วงที่มีการผลิตหรือช่วงที่หยุด ใครเป็นผู้ให้การยอมรับค่าผันแปรที่เกิดขึ้นในการผลิตและอยู่ในช่วงที่รับได้หรือไม่ และอีกมากมาย

  • ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ที่ใด

ข้อมูลในเบื้องต้นถูกจัดเก็บไว้ใน ระบบควบคุมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ที่ซับซ้อน ข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์และกระบวนการที่ขับเคลื่อนโรงงาน ระบบควบคุมเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการ เพราะระบบควบคุมจะมีบริบทที่ช่วยให้มีการจัดระเบียบอย่างเหมาะสม และมีการเชื่อมโยงของข้อมูลในแนวทางที่จะช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น การดำเนินงานหนึ่งรอบเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในทุกชุด การชั่งตวงเกี่ยวข้องกับชุดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้น เป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะย้ายส่วนนี้มาที่รองรับส่วนกลางหรือฐานข้อมูล เช่นพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง สิ่งนี้ช่วยป้องกันการเข้าถึงจากภายนอกโดยตรงสู่ระบบควบคุม ซึ่งจะลดความเสี่ยงของการแทรกแซงการทำงานของระบบควบคุม การอ่านข้อมูลโดยตรงจาก PLC โดยไม่อาศัยบริบทของระบบควบคุมจะทำให้เกิดเป็นข้อมูลที่ยากต่อการใช้งานและเก็บรักษาข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปนานด้วยข้อจำกัดของPLC    เอง

  • การฝึกอบรมประเภทใดที่จำเป็นในการทำความเข้าใจและดำเนินการกับข้อมูลนั้นๆ

ก.) ระบบควบคุมต่างๆ ที่ใช้กันมากที่สุด ให้รายงานที่จัดทำเอาไว้ล่วงหน้าและมุมมองข้อมูลที่อิงตามความเข้าใจเบื้องต้นว่าอะไรเป็นรูปแบบที่จำเป็นกับโรงงาน ระบบเหล่านี้สามารถคาดการณ์ได้ และความต้องการด้านข้อมูลที่คาดการณ์ไว้จะมีการออกแบบและจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าให้เป็นมุมมองที่สะดวกในการใช้งาน ทั้งรายงานและมุมมองต่างๆ เหล่านี้สะท้อนปริมาณการใช้ข้อมูลจำนวนมากที่มีการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น ในกรณีนี้ ผู้ใช้ต้องมีการฝึกอบรมในเรื่องของวัตถุประสงค์ของรายงานและชนิดของข้อมูลที่จะสร้างออกมา ผู้ใช้ต้องได้รับการฝึกอบรมวิธีการขอ แสดงผล และพิมพ์ข้อมูลที่ได้ออกมา
ข.) เมื่อรายงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้ารวมถึงมุมมองต่างๆ นั้นไม่เพียงพอสำหรับรายงานเฉพาะกิจ เพื่อให้การทำรายงานเฉพาะกิจมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้จะต้องเริ่มด้วยความเข้าใจในบริบทของข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมา ในกรณีข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ สิ่งนี้หมายถึงการเข้าใจถึงการใช้งานและวัตถุประสงค์ของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลใช้ในการดำเนินงาน ข้อมูลชุดการผลิต ข้อมูลการชั่งตวง ฯลฯ การเข้าใจว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินการผลิตอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อคุณเข้าใจทั้งการจัดระเบียบและวัตถุประสงค์ของข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกเครื่องมือจากท้องตลาดซึ่งจะช่วยในการสำรวจและขุดค้นข้อมูลนั้น มีเครื่องมือมากมายในท้องตลาดที่สามารถทำได้ ซึ่งรวมถึง Excel เมื่อมีทั้งเครื่องมือและความรู้ความเข้าใจในข้อมูล ก็จะสามารถหาคำตอบของคำถามที่มีได้โดยการขุดค้นข้อมูลโดยสะดวก
 

|

Show All | 

 

แหล่งข้อมูล

 

เอกสารประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE)

เอกสารนี้ระบุถึงประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญหาทั่วไปในการผลิตอาหารสัตว์

eBook นี้ระบุถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างที่ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์พบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอาหารสัตว์

eBook นี้กล่าวถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติเป็นประโยชน์ต่อผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

 

 

 

Download the free Repete Guide to Feed Mill Automation now.

How Effective Feed Mill Automation Benefits Operators & Plant Managers
There is no message to display. Please add one.