parallax background
โซลูชันสำหรับพื้นที่ดำเนินกระบวนการแบบอัตโนมัติในโรงงาน

การรวมชุดด้วย Repete

ระบบการรวมชุดของ Repete ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้น้ำหนักที่เหมาะสมและการผสมที่แม่นยำ จึงช่วยรับรองถึงการผสมที่ถูกต้องในทุกๆ ครั้ง

ระบบการรวมชุดของ Repete พัฒนาขึ้นมาเพื่อการรวมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และขนาดไมโคร โดยจะมอบน้ำหนักที่เหมาะสมและการผสมที่แม่นยำ ซึ่งช่วยรับรองถึงการผสมที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบ

เมื่อกระบวนการทั้งหมดทำงานควบคู่กัน การวัดที่มีความแม่นยำสูงของระบบจะชั่งน้ำหนักแต่ละส่วนผสมควบคู่กันไปหลายๆ ชุดในกระบวนการที่ดำเนินไปแบบทับซ้อนกัน กล่าวคือ เมื่อระบบลำเลียงชุดหนึ่งออกไปแล้ว ชุดถัดไปก็จะกำลังอยู่ในขั้นตอนการชั่ง

กลไกการปิดเครื่องตั้งแต่เนิ่นๆ (Early Cutoff) ที่ Repete ได้จดสิทธิบัตรไว้ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ECO จะเพิ่มความแม่นยำและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการกำหนดเวลาหยุดทำงานโดยอัตโนมัติในขณะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ยังอยู่ในกระบวนการไปพร้อมๆ กัน

ผลลัพธ์ที่ได้คือความแม่นยำและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับของเสียและความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในอาหารสัตว์ที่ลดน้อยลง

 

แหล่งข้อมูล

 

เอกสารประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE)

เอกสารนี้ระบุถึงประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญหาทั่วไปในการผลิตอาหารสัตว์

eBook นี้ระบุถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างที่ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์พบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอาหารสัตว์

eBook นี้กล่าวถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติเป็นประโยชน์ต่อผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์

เรียนรู้เพิ่มเติม