parallax background
โซลูชันสำหรับพื้นที่ดำเนินกระบวนการแบบอัตโนมัติในโรงงาน

การกำหนดเส้นทางลำเลียงด้วย Repete

ผลิตภัณฑ์ของคุณจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาโดยอัตโนมัติ ด้วยการกำหนดเส้นทางลำเลียงแบบอัจฉริยะโดย Repete

การกำหนดเส้นทางลำเลียงเปรียบเสมือนเนื้อเยื่อที่เชื่อมโยงกันภายในโรงงานของคุณ ซึ่งจะช่วยนำทางในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากกระบวนการหนึ่งเข้าสู่กระบวนการถัดไปในอีกพื้นที่หนึ่ง การกำหนดเส้นทางลำเลียงอัจฉริยะของ Repete จะทำให้คุณสามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายทั้งหมดในระหว่างการโหลดเข้าและโหลดออกได้ ซึ่งจะรับประกันความปลอดภัยของอาหารสัตว์ ความถูกต้องแม่นยำ รวมถึงความเร็วและประสิทธิภาพในระดับสูงสุด

การกำหนดเส้นทางลำเลียงอัจฉริยะของ Repete จะป้องกันการปนเปื้อนด้วยการจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ฟังก์ชันการทำงานแบบเสริมความยืดหยุ่น การบรรจุลงถังและการขนถ่ายออกจากถัง การสับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การกำหนดช่องว่าง และการชำระล้างโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมอบการกำหนดเส้นทางลำเลียงที่ปลอดภัยและรองรับปริมาณมากได้ในเวลาเดียวกัน

ระบบนี้ยังช่วยป้องกันการหยุดทำงานและลดความล่าช้าในการชะล้างลงได้อย่างมาก รวมถึงช่วยประหยัดเงินและเวลาของคุณอีกด้วย

ระบบนี้มาพร้อมการเชื่อมต่ออันไร้ที่ติซึ่งอยู่ในระดับที่คุณกำหนดได้เอง

 

แหล่งข้อมูล

 

เอกสารประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE)

เอกสารนี้ระบุถึงประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญหาทั่วไปในการผลิตอาหารสัตว์

eBook นี้ระบุถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างที่ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์พบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอาหารสัตว์

eBook นี้กล่าวถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติเป็นประโยชน์ต่อผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์

เรียนรู้เพิ่มเติม