parallax background
โซลูชันสำหรับพื้นที่ดำเนินกระบวนการแบบอัตโนมัติในโรงงาน

การตรวจรับผลิตภัณฑ์ด้วย Repete

การตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่ราบรื่นด้วยการรับเข้า การชั่งน้ำหนัก การกำหนดเส้นทาง และการติดตามแบบอัตโนมัติโดย Repete

นับตั้งแต่วินาทีที่รถบรรทุกเข้าสู่ช่องจอดรถจนถึงช่วงเวลาที่รถบรรทุกออกไป ระบบการตรวจรับผลิตภัณฑ์อัตโนมัติเต็มรูปแบบของ Repete จะติดตามและกำหนดเส้นทางลำเลียงให้ผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่ที่ถูกต้องทุกครั้งอย่างแม่นยำ

เมื่อผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่องจอดรถ ระบบจะออกทิกเก็ตให้กับรถบรรทุก ชั่งน้ำหนัก และลำเลียงผลิตภัณฑ์ไปยังถังที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ระบบจะควบคุมความเร็วของช่องทางรับเข้าและระดับสินค้าโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตามความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ และความปลอดภัยของวัตถุดิบ

เมื่อรับผลิตภัณฑ์เข้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะบันทึกและชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเปล่าในขณะที่รถเคลื่อนที่ออกไป โดยค่าที่วัดได้ทั้งหมดจะได้รับการบันทึกเข้าสู่ระบบติดตามวัตถุดิบของคุณในทันที ซึ่งจะทำการวัดมีความอย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้

Repete จะมอบมาตรฐานอันเหนือชั้นของระบบการตรวจรับผลิตภัณฑ์อัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมความแม่นยำไร้ที่ติ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

 

แหล่งข้อมูล

 

เอกสารประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE)

เอกสารนี้ระบุถึงประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญหาทั่วไปในการผลิตอาหารสัตว์

eBook นี้ระบุถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างที่ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์พบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอาหารสัตว์

eBook นี้กล่าวถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติเป็นประโยชน์ต่อผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์

เรียนรู้เพิ่มเติม