parallax background
โซลูชันสำหรับพื้นที่ดำเนินกระบวนการแบบอัตโนมัติในโรงงาน

การบดด้วย Repete

กระบวนการบดแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคุณแทบไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเองเลย

ไม่ว่าโรงงานของคุณจะใช้เครื่องบดแบบค้อนเหวี่ยง เครื่องบดแบบเสียดสี เครื่องบดแบบลูกกลิ้ง เครื่องตัด หรือเทคนิคการคัดกรอง ระบบ Repete ก็พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการบดทุกรูปแบบ โดยการควบคุมความเร็วของเครื่องป้อนตามประเภทของส่วนผสม อุปกรณ์บด และการส่งต่อไปยังส่วนถัดไปของกระบวนการ

เมื่อมีการกำหนดเวลาในการบด ระบบจะออกทิกเก็ตควบคุมการตรวจรับผลิตภัณฑ์และตั้งโปรแกรมระบบการบดอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้กระบวนการอัตโนมัตินั้นมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นไปตามกำหนดเวลา โดยไม่ต้องหรือแทบไม่ต้องเข้าไปดำเนินการด้วยตนเอง

การควบคุมที่เหนือชั้นนี้จะช่วยให้โรงงานของคุณมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ กำจัดของเสียและความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อน และมอบผลิตภัณฑ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นและเหนือระดับได้

 

แหล่งข้อมูล

 

เอกสารประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE)

เอกสารนี้ระบุถึงประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปัญหาทั่วไปในการผลิตอาหารสัตว์

eBook นี้ระบุถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างที่ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์พบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอาหารสัตว์

eBook นี้กล่าวถึงวิธีที่ระบบอัตโนมัติเป็นประโยชน์ต่อผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์

เรียนรู้เพิ่มเติม